Nyheter

Integrationsarbete påbörjat i Rontau

Genom Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea sker nu ett omfattande integreringsverksamhet för att hjälpa barnen i Rontau, Rumänien. Det är den sociala inriktningen på skolan som har detta som en av sina praktikplatser. Sisters International ser till att det finns förnödenheter och skolmaterial. Denna romska by har cirka 400 barn och många av dessa barn går aldrig ut skolan. Målsättningen är att barnen ska bli hjälpta på ett sånt sätt att de integreras i den vanliga skolan och gå vidare till högre utbildningar. Vali och Cristi är ansvariga för verksamheten under veckorna. De har god kontakt med barnen och hjälper dem med läxläsning och ser också till att de får lite mat i sig så att de orkar.

Vill du vara med och förändra livet för barnen i Rontau? Det går bra att ge en gåva till Sisters International Plusgiro 47 08 00-4. Märk talongen "Rumänien".      

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Storängsvägen 26 B4
184 32 Åkersberga

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)