Sisters International Projekt

Ung Kvinna

Ung Kvinna

Ung Kvinna - Nätverk för unga kvinnor.

Rubrikerna tillsammans med forskning talar sitt tydliga språk: Unga tjejer mår dåligt. Socialstyrelsens årliga lägesrapport visar att var tredje flicka i åldern 13 till 18 år uppger att hon har ont i huvudet minst en gång i veckan. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige - mellan 1998 till 2008 fördubblades antalet ungdomar som försökte begå självmord till cirka tre tusen registrerade fall enligt Karolinska institutets folkhälsoakademi. Denna oroande utveckling innebär att målgruppen finns högt på Statens folkhälsoinstituts dagordning.

Sisters International arbetar aktivt med kvinnofrågor bland dem som far illa i vårt samhälle och ser det viktigt att arbeta förebyggande. Projektet Ung Kvinna är en sådan satsning.

Målet - att jobba preventivt för att man inte ska må dåligt utan istället få hjälp att se det bra, positiva och härliga med att vara Ung Kvinna. Ett projekt i klar positiv anda.

Sisters International har från start varit med och stöttat projektet Ung Kvinna.

Här följer en programförklaring för projektet: Det finns många organisationer och projekt som redan idag på olika sätt arbetar för alla de som mår dåligt. Dem vill vi stötta. Själv vill Ung Kvinna precis som vi nämner i vår egen beskrivning; jobba preventivt för att man inte ska må dåligt utan istället få hjälp att se det positiva och härliga med att vara Ung Kvinna. Därför vill vi stötta motivera inspirera och pusha unga kvinnor - Att våga vara sitt eget original och tro på sig själv. Där inga drömmar är för små eller obetydliga eller för stora och märkvärdiga. Där alla duger precis som man är.

Med hjälp av vår egen erfarenhet och kunskap eller inbjudna gäster erbjuder vi föreläsningar, ”peppträffar”, ”du är, du kan, du vågar” – seminarium m.m och vårt mentorskapsprogram ”Jag är Jag kan Jag vågar”. Ung Kvinnas facebooksida finns till för att sprida positiv atmosfär kring det faktum att man är just ung kvinna. Med hjälp av inspirerande och positiva blogginlägg, artiklar, intervjuer och länkar till bra projekt.

Bakgrunden till Ung Kvinna är enklast beskriven av all statistik och undersökningar som visar hur dåligt unga kvinnor mår idag. En process som bildat en nedåtgående spiral de senaste åren. Exempelvis så är självmordsförsöken bland unga till största andelen unga kvinnor. Ökat antal tjejer med självskadebeteenden, dålig självkänsla samt bristande tro på framtiden. Idealen för hur en ung kvinna ska vara, klara av och se ut är overkligt höga och orealistiska. Att tjejer dessutom tenderar att vända sina problem och bekymmer inåt – till skillnad från killar, skapar en ond spiral där många tjejers problem aldrig kommer till upp ytan och de tar tid innan de får den hjälp de behöver.

Lyfta fram det positiva
Liksom goda matvanor och fysisk träning leder till bättre hälsa vet vi att även goda tankar och mental träning leder till bättre hälsa. Det handlar inte om att förneka problemen och det jobbiga, utan om att lyfta fram och se det goda och positiva. Så att det kan leda till en positiv spiral, där bättre självförtroende och självkänsla skapas och en större tilltro till att man faktiskt kan vara precis den man är. Det finns kraft i att uppmuntra och lyfta fram det som är bra. Positiva tankar ord och handlingar föder nya och främjar kreativitet och skapande. Betona det positiva – för att det är vår grej, det är det som vi tror på och vill arbeta utifrån. Vi vill vara och erbjuda något som vi ännu inte sett finns för unga kvinnor i Sverige.

Mer information: www.ungkvinna.se
Projektledning: Emmilie Bard Tel: 0768033320

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Storängsvägen 26 B4
184 32 Åkersberga

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)